English | עברית

ברוכים הבאים לאתר הלל

מיה שביט איננה 

ארגון המקהלות בישראל, הלל, הוקם על-ידי זמרים, מנצחים ומנהלי מקהלות, כדי לשרת את המקהלות האמנותיות ברחבי הארץ. חברי הוועד עובדים בהתנדבות כדי לקדם את שירת המקהלה.

הארגון רואה בשירת המקהלה מרכיב מרכזי בתרבות הישראלית ובחינוך המוזיקלי. המקהלות בישראל הן קהילייה אשר חבריה תורמים לה ונתרמים ממנה. 

מטרת הארגון היא לשמש כתובת עבור עולם המקהלות בישראל על כל גווניו. מתוקף תפקיד זה משמש הארגון כיוזם, כמתכנן וכמבצע של פעילויות מוזיקליות שונות לרווחת חבריו. 

הארגון מעודד שיתוף פעולה ומשמש מקום מפגש למימושו, וכמו כן יפעל ויתרום להתפתחותם המקצועית של מנצחים, זמרים, מלחינים ומנהלי מקהלות. 

הארגון הוא הגוף המייצג של עולם המקהלות בישראל במגעיו עם משרד החינוך והתרבות ועם ארגונים בין-לאומיים. 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ואל עולם המקהלות בישראל! 

חדשותההרשמה לשנת הפעילות הקרובה החלה! מנצחים, זמרי מקהלות, נרשמים בודדים ומקהלות ילדים 

מוזמנים בחום להירשם ולהשתתף בפעילויות הארגון השונות. פרטים על פעילויות תשפ"א 2021 בעמוד "חג הלל וסדנאות"לצערנו הרב פרוייקט ברוב קולות 2020 שנועד להתקיים בפסטיבל ישראל בוטל בגלל התקנות של הקורונה.

כולנו תקווה שבעתיד הלא רחוק נוכל להמשיך לשיר ביחד, להופיע ולעשות מוזיקה יפה! ושנהיה בריאים!