English | עברית
ראשי > הנחות

הנחות לקונצרטים של תזמורת הקאמרטה ירושלים

שם הסדרה

מס. קונצרטים

מנוי הלל - חדש

מנוי הלל - מחדש

כלים וקולות (תל אביב)

8

גוש אמצע

גושי צד ושורות 1+2 באמצע

גוש אמצע

גושי צד ושורות 1+2 באמצע

1152

1089

990

927

כלים וקולות (ירושלים)

 

8

אולם (למעט שורות 1-2)

שורות 1-2 + יציע עליון

אולם (למעט שורות 1-2)

שורות 1-2 + יציע עליון

 

1107

1044

945

900

הסדרה הקלאסית רחובות

 

6

 

אולם

שורה 1-5 גושי הצד

אולם

שורה 1-5 גושי הצד

788

720

657

630

חושבים מוסיקה (ת"א/י-ם)

4

495

450

ההנחות מיועדות לחברי הלל

 לפרטים:

הקאמרטה הישראלית ירושלים

רח' ההגנה 13, מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית ירושלים 9785109

טל': 02-5020503

נייד: 054-8028095

פקס: 02-5020504

info@jcamerata.com

www.jcamerata.com