English | עברית
ראשי > מקהלת כפר שמריהו - דרושות זמרות סופרן

דרושות זמרות סופרן 
מקהלת כפר שמריהו בניצוחו של משה רסיוק קולטת זמרות סופרן חדשות. 
השנה מכינה המקהלה תכנית של מוזיקה איטלקית 'ממונטוורדי עד ורדי'. 
חזרות המקהלה מתקיימות מדי יום שני בערב בכפר שמריהו. 
המעוניינות, בעלות רקע בשירת מקהלה מתבקשות לימור קשר בטלפון 09-9549864.