English | עברית
ראשי > פעילים שאינם חברי ועד

יואב בלינסקי

מנהל מאגר היצירות של הלל
יואב הוא מוסמך החוג לסטטיסטיקה של אוניברסיטת תל-אביב ומנהל חברה לייעוץ סטטיסטי. בעל רקע של נגינה בפסנתר ולימודי מוסיקולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.
 
הוא מפעיל את האתר 'מאגר היצירות של יואב':http://www.dycom-il.com.
 
יואב היה חבר במקהלת 'אוריה', מקהלת 'מעיין' ובאנסמבל 'רון-דו'. כיום הוא שר במקהלת 'זמרי קולגיום ת"א'.

החל משנת 2017 מנהל יואב בהתנדבות את מאגר היצירות של הלל. מאגר היצירות כולל  מבחר גדול של יצירות ועיבודים בסגנונות שונים, למגוון הרכבים. יואב בילינסקי