English | עברית
ראשי > מקהלת אקורד

מקהלת "אקורד" גבעתיים מעוניינת בתגבור של בסים וטנורים לביצוע קנטטה מס. 4, מאת י. ס. באך.

למעוניינים, שהם קוראי תווים, בעלי קול טוב ונסיון מקהלתי, אנא התקשרו לטלפון:052-4643011 תודה אתי אונגר ועד מקהלת אקורד